-

Kdo jsme?

SKP Duha – Středisko křesťanské pomoci Duha, je nezisková organizace zřízená Evangelickou církví metodistickou.

SKP Duha pracuje na základě tradičních křesťanských hodnot

 

Další informace

 Evropský sociální fond - Operační program zaměstnanost
-

Aktivity 2017/18

Školička

Dětská skupina

Kurzy

Klub