-

Kdo jsme?

SKP Duha – Středisko křesťanské pomoci Duha, je nezisková organizace zřízená Evangelickou církví metodistickou.

SKP Duha pracuje na základě tradičních křesťanských hodnot

 

Další informace

 Vánoční přání

Přichází čas zázraků, čas setkání,
čas nadějí i splněných přání…

Požehnané svátky vánoční
a pokojný rok 2018

Vám přejí z MC Duha
Linda, Renata, Veronika
a ostatní zaměstnanci

MC Duha zahajuje svojí činnost ve středu 3.1.2017, kdy se opět rozbíhá Školička, Dětská skupina, kurz Cvičení rodičů s dětmi. Ostatní kurzy zahajují svojí činnost v úterý 9.1.2017.

Moc se na Vás všechny opět těšíme!

Evropský sociální fond - Operační program zaměstnanost
-

Aktivity 2017/18

Školička

Dětská skupina

Kurzy

Klub