-

Kdo jsme?

SKP Duha – Středisko křesťanské pomoci Duha, je nezisková organizace zřízená Evangelickou církví metodistickou.

SKP Duha pracuje na základě tradičních křesťanských hodnot

 

Další informace

 Přihlášky do Školičky a Dětské skupiny

Vážení rodiče,

již nyní máte možnost podat přihlášku pro Vaše dítě do Dětské skupiny s nástupem od září 2018. Kapacita DS i Školičky je pro tento školní rok zcela zaplněna a proto, abychom Vám mohli co nejvíce vyjít vstříc s Vašimi požadavky, hlaste se nám co nejdříve.

Zde prosím, vyplňte „předpřihlášku“,
zašlete nám jí emailem nebo přijďte osobně!
Jsme Vám kdykoliv k dispozici.

Linda Čechová,
ředitelka

Evropský sociální fond - Operační program zaměstnanost
-

Aktivity 2017/18

Školička

Dětská skupina

Kurzy

Klub