-

Kdo jsme?

SKP Duha – Středisko křesťanské pomoci Duha, je nezisková organizace zřízená Evangelickou církví metodistickou.

SKP Duha pracuje na základě tradičních křesťanských hodnot

 

Další informace

 Dětská skupina v MC Duha

  • Dětská skupina v MC Duha představuje zařízení pravidelné péče o děti, a to pro děti ve věkovém rozpětí od 1 roku do zahájení povinné školní docházky
  • Jsme zapsaní v rejstříku dětských skupin u MPSV – záruka kvality výuky, stravy a hygienických norem, stejně tak jako vzdělání a kvalifikace učitelek
  • Otevřeno každý všední den od 7.00 hod. do 16.00 hod.
  • Malý kolektiv maximálně 12 dětí
  • Pedagogicky postupujeme dle plánu výchovy a péče pro dětskou skupinu
  • Dbáme na individuální přístup ke každému dítěti, respektujeme vývojové a individuální potřeby dětí, rozvíjíme děti všestranně a přiměřeně
  • Možnost uplatnění slevy na dani z příjmů (dle § 35bb zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů)

Dětská skupina ve školním roce 2017/2018 začíná v pondělí 4.září 2017 a končí v pátek 29.6.2018.

Lektorky:
Veronika Zichová
Renata Trnková
Linda Čechová

Kontakt:
email: info@mcduha.cz
mobil: 773 597 004 (pondělí – pátek 7-16 hod.)

Dokumenty:
Co je dětská skupina?
Plán výchovy a péče
Přihláška do dětské skupiny v MC Duha

Evropský sociální fond - Operační program zaměstnanost
-

Aktivity 2017/18

Školička

Dětská skupina

Kurzy

Klub