-

Kdo jsme?

SKP Duha – Středisko křesťanské pomoci Duha, je nezisková organizace zřízená Evangelickou církví metodistickou.

SKP Duha pracuje na základě tradičních křesťanských hodnot

 

Další informace

 Program – Školička

Školní rok 2017/18

Další informace a přihlášky na tel. 773 597 003, viz kontakty.

Školička

Je určena pro děti od 2 let s programem podobným jako v mateřské škole. Hry, pohybové hry, zpívání a tanečky, výtvarná činnost… Dětem se věnují pedagogické pracovnice. Na tento program je nutné se přihlásit předem, maximální kapacita je 12 dětí ve třídě.

Pondělí – Pátek 7:00 16:00

Máte-li pochybnosti, přijďte se podívat. Vyzkoušejte to u nás spolu, příště to může zkusit dítě samo…

Evropský sociální fond - Operační program zaměstnanost
-

Aktivity 2017/18

Školička

Dětská skupina

Kurzy

Klub