Dětská skupina Aimíci

Dětská skupina probíhá od ledna 2020 do června 2022.
Otevřeno každý všední den od 7:30 do 16:30 hod.
Malý kolektiv maximálně 12 dětí.

Přihláška Ceník

Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost

Název projektu:
Dětská skupina Aimíci

Registrační číslo:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014539

Doba realizace projektu:
1. 1. 2020 až 30. 6. 2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_111 s názvem „Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace mimo Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Plzeň a jeho okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Plzni a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na vybudování a provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Lektorky

Anna Lukešová

Anna Lukešová

Petra Vivian Honková

Petra Vivian Honková

Martina Dartová (Kociánová)

Martina Dartová (Kociánová)

Ceník úhrady nákladů a stravného

Cena za měsíc docházky do dětské skupiny (nezahrnuje stravu):

Docházka 7:30 – 13:00, případně 12:30 – 16:30
Počet dnů v týdnu – pravidelná docházka Cena při platbě za měsíc Cena při platbě za měsíc (rodiče) Doplatek zaměstnavatele za měsíc
1 450 Kč 250 Kč 200 Kč
2 900 Kč 500 Kč 400 Kč
3 1 350 Kč 750 Kč 600 Kč
4 1 800 Kč 1 000 Kč 800 Kč
5 2 250 Kč 1 250 Kč 1 000 Kč
Docházka 7:30 – 16:30
Počet dnů v týdnu – pravidelná docházka Cena při platbě za měsíc Cena při platbě za měsíc (rodiče) Doplatek zaměstnavatele za měsíc
1 700 Kč 500 Kč 200 Kč
2 1 400 Kč 1 000 Kč 400 Kč
3 2 100 Kč 1 500 Kč 600 Kč
4 2 800 Kč 2 000 Kč 800 Kč
5 3 500 Kč 2 500 Kč 1 000 Kč

Cena stravy: 50 Kč / den.
Stravné zahrnuje oběd o dvou chodech a doplnění pitného režimu.

Cena docházky je splatná vždy k 15. dni v daném měsíci
a cena stravy je splatná vždy do 10. dne za uplynulý měsíc.

Přerušení docházky: Při přerušení docházky během školního roku je nutno dodržet 1 měsíční výpovědní lhůtu, běžící od prvního dne následujícího měsíce.

Ukončení docházky: Pro ukončení docházky je nutno dodržet 2 měsíční výpovědní lhůtu, běžící od prvního dne následujícího měsíce.