Dětská skupina

Dětská skupina ve školním roce 2018/19 začíná 1. července 2018 a končí 31. srpna 2019.

Ceník Přihláška 2018/19

Otevřeno každý všední den od 7:00 do 16:00 hod.

Malý kolektiv maximálně 12 dětí.

  • Dětská skupina v MC Duha představuje zařízení pravidelné péče o děti, a to pro děti ve věkovém rozpětí od 1 roku do zahájení povinné školní docházky
  • Jsme zapsaní v rejstříku dětských skupin u MPSV – záruka kvality výuky, stravy a hygienických norem, stejně tak jako vzdělání a kvalifikace učitelek
  • Pedagogicky postupujeme dle plánu výchovy a péče pro dětskou skupinu
  • Dbáme na individuální přístup ke každému dítěti, respektujeme vývojové a individuální potřeby dětí, rozvíjíme děti všestranně a přiměřeně
  • Možnost uplatnění slevy na dani z příjmů (dle § 35b zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů)

Lektorky

Renata Trnková

Renata Trnková

Valentýna Černá

Valentýna Černá

Linda Čechová

Linda Čechová

Ceník pro školní rok 2018/19

Cena za měsíc docházky do dětské skupiny (nezahrnuje stravu).

Docházka 7:00 – 13:00
Počet dnů v týdnu – pravidelná docházka Cena při platbě za měsíc
1 470 Kč
2 940 Kč
3 1 410 Kč
4 1 880 Kč
5 2 350 Kč
Docházka 7:00 – 16:00
Počet dnů v týdnu – pravidelná docházka Cena při platbě za měsíc
1 700 Kč
2 1 400 Kč
3 2 100 Kč
4 2 800 Kč
5 3 500 Kč

Cena stravy: 35 Kč / den.
Stravné zahrnuje oběd o dvou chodech a doplnění pitného režimu.

Cena docházky je splatná vždy k 10. dni v daném měsíci
a cena stravy je splatná vždy do 15. dne za uplynulý měsíc.

Při přerušení docházky během školního roku je nutno dodržet 1 měsíční výpovědní lhůtu, běžící od prvního dne následujícího měsíce.

Pro ukončení docházky je nutno dodržet 2 měsíční výpovědní lhůtu, běžící od prvního dne následujícího měsíce.