Dětská skupina

Otevřeno každý všední den od 7:00 do 16:00 hod.
Malý kolektiv maximálně 12 dětí.

Co je Dětská skupina?

Aktuálně probíhající projekty

Ukončené projekty

Dětská skupina
v MC Duha
Dětská skupina
v MC Duha 2
Dětská skupina
Duháček
Dětská skupina
Aimíci
  • Dětská skupina představuje zařízení pravidelné péče o děti, a to pro děti ve věkovém rozpětí od 1 roku do zahájení povinné školní docházky
  • Jsme zapsaní v rejstříku dětských skupin u MPSV – záruka kvality výuky, stravy a hygienických norem, stejně tak jako vzdělání a kvalifikace učitelek
  • Pedagogicky postupujeme dle plánu výchovy a péče pro dětskou skupinu
  • Dbáme na individuální přístup ke každému dítěti, respektujeme vývojové a individuální potřeby dětí, rozvíjíme děti všestranně a přiměřeně
  • Možnost uplatnění slevy na dani z příjmů (dle § 35b zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů)