Dětská skupina v MC Duha 2

Dětská skupina probíhá od září 2019 do konce února 2022.
Otevřeno každý všední den od 7:00 do 16:00 hod.
Malý kolektiv maximálně 12 dětí.

Přihláška Ceník

Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost

Název projektu:
Dětská skupina v MC Duha 2

Registrační číslo:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011983

Doba realizace projektu:
1. 9. 2019 až 28. 2. 2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_101 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Plzeň a jeho okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Plzni a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Lektorky

Renata Trnková

Renata Trnková

Linda Strejcová Čechová

Linda Strejcová Čechová

Pavla Majerová

Pavla Majerová

Ceník úhrady nákladů a stravného

Cena za měsíc docházky do dětské skupiny (nezahrnuje stravu):

Docházka 8:00 – 13:00
případně 12:30 – 17:00
Počet dnů v týdnu – pravidelná docházka Cena při platbě za měsíc
1 500 Kč
2 1 000 Kč
3 1 500 Kč
4 2 000 Kč
5 2 500 Kč
Docházka 8:00 – 17:00
Počet dnů v týdnu – pravidelná docházka Cena při platbě za měsíc
1 750 Kč
2 1 500 Kč
3 2 250 Kč
4 3 000 Kč
5 3 750 Kč

Cena stravy: 50 Kč / den.
Stravné zahrnuje oběd o dvou chodech a doplnění pitného režimu.

Cena docházky je splatná vždy k 15. dni v daném měsíci
a cena stravy je splatná vždy do 10. dne za uplynulý měsíc.

Přerušení docházky: Při přerušení docházky během školního roku je nutno dodržet 1 měsíční výpovědní lhůtu, běžící od prvního dne následujícího měsíce.

Ukončení docházky: Pro ukončení docházky je nutno dodržet 2 měsíční výpovědní lhůtu, běžící od prvního dne následujícího měsíce.