Dětská skupina Duháček

Dětská skupina probíhá od 1. července 2022.
Otevřeno každý všední den od 7:00 do 16:00 hod.
Malý kolektiv maximálně 6 dětí.

Přihláška Ceník

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Naše organizace získává finanční prostředky z MPSV na provoz dětské skupiny o kapacitě 6 míst.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Plzeň a jeho okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Plzni a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Lektorky

Irena Varaňková

Irena Varaňková

Linda Strejcová Čechová

Linda Strejcová Čechová

Ceník úhrady nákladů a stravného

Cena za měsíc docházky do dětské skupiny (nezahrnuje stravu):

Docházka 7:00 – 13:00,
případně 12:30 – 16:00
Počet dnů v týdnu – pravidelná docházka Cena při platbě za měsíc
1 550 Kč
2 1 100 Kč
3 1 650 Kč
4 2 200 Kč
5 2 750 Kč
Docházka
7:00 – 16:00
Počet dnů v týdnu – pravidelná docházka Cena při platbě za měsíc
1 800 Kč
2 1 600 Kč
3 2 400 Kč
4 3 200 Kč
5 4 000 Kč

Cena stravy: 55 Kč / den.
Stravné zahrnuje oběd o dvou chodech a doplnění pitného režimu.

Cena docházky je splatná vždy k 15. dni v daném měsíci
a cena stravy je splatná vždy do 10. dne za uplynulý měsíc.

Přerušení docházky: Při přerušení docházky během školního roku je nutno dodržet 1 měsíční výpovědní lhůtu, běžící od prvního dne následujícího měsíce.

Ukončení docházky: Pro ukončení docházky je nutno dodržet 2 měsíční výpovědní lhůtu, běžící od prvního dne následujícího měsíce.

Kontakt

info@mcduha.cz
773 597 004
pondělí – pátek 7–16 hod.

Husova 14, Plzeň 301 24