Dětská skupina v MC Duha

Dětská skupina probíhá od 1. března 2022.
Otevřeno každý všední den od 7:00 do 16:00 hod.
Malý kolektiv maximálně 12 dětí.

Přihláška Ceník

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Naše organizace získává finanční prostředky z MPSV na provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Plzeň a jeho okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Plzni a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Lektorky

Renata Trnková

Renata Trnková

Linda Strejcová Čechová

Linda Strejcová Čechová

Pavla Majerová

Pavla Majerová

Ceník úhrady nákladů a stravného (2022–2023)

Cena za měsíc docházky do dětské skupiny (nezahrnuje stravu):

Docházka 7:00 – 13:00
případně 12:30 – 16:00
Počet dnů v týdnu – pravidelná docházka Cena při platbě za měsíc
1 550 Kč
2 1 100 Kč
3 1 650 Kč
4 2 200 Kč
5 2 750 Kč
Docházka 7:00 – 16:00
Počet dnů v týdnu – pravidelná docházka Cena při platbě za měsíc
1 800 Kč
2 1 600 Kč
3 2 400 Kč
4 3 200 Kč
5 4 000 Kč

Cena stravy: 55 Kč / den.
Stravné zahrnuje oběd o dvou chodech a doplnění pitného režimu.

Cena docházky je splatná vždy k 15. dni v daném měsíci
a cena stravy je splatná vždy do 10. dne za uplynulý měsíc.

Přerušení docházky: Při přerušení docházky během školního roku je nutno dodržet 1 měsíční výpovědní lhůtu, běžící od prvního dne následujícího měsíce.

Ukončení docházky: Pro ukončení docházky je nutno dodržet 2 měsíční výpovědní lhůtu, běžící od prvního dne následujícího měsíce.