Přání do nového roku 2023

12. 12. 2022 — informace

Milí rodiče a přátelé,

děkujeme Vám za stálou přízeň, a chceme Vám popřát krásné Vánoce, plné radosti, smíchu a štěstí, do nového roku především zdraví a Boží požehnání, a věříme, že nový rok 2023 přinese všem nám opět více klidných chvil, méně stresu a nejistot. 

Ze srdce přejí všichni zaměstnanci z Duhy:
Linda, Renata, Irena, Pavla, Vivien, Katka, Martina

Prání do nového roku 2022

10. 1. 2022 — informace

Milí rodiče a přátelé,

chceme Vám srdečně popřát co nejvíce pohody a radosti do nového roku.
Ať u Vás v rodinách vládne pozitivní atmosféra, prožíváte více radostných dní, než těch náročných a stresových, které dnešní doba přináší.

Přejeme Vám pevné zdraví, silné nervy
a stálou radost z Vašich dětí.

Linda a kolegyně ze školiček.

Další aktuality

Klub

  • Páteční klubíček pro rodiče s dětmi
  • Přednášky s odborníky
  • Tvořivé dílny
  • Volná herna

Program II. pol. 2019/20

Naši práci finančně podpořili

Ministerstvo práce a sociálních věcí
– odbor rodiny

Magistrát města Plzně

Úřad městského obvodu Plzeň 3

Sociální služby města Plzně

Plzeňský kraj

Evangelická církev metodistická

Diakonie Evangelické církve metodistické

David Abraham

Vítězslav Čech

Radek Vavřík

Jana Forejtová

Ing. Stanislav Šec

Mgr. Petr Procházka